21.5.07

Busy busy busy week

Mga nangyari sa nakalipas na araw: 1. Sugod Lil Bro hospital due to shortness of breath. Stayed there from May 6 until May 11. Bro now recovering at my house. Still with regular antibac injections. 2. Aunts and uncles drop by at the hospital and my house irregularly. 3. Nag-paparenovate ng bahay. 4. Nagpa nuclear scan ng kidneys. 5. Nagpalit ng bossing sa planta kaya andameng hand-overs 6. Full of meetings in Pililla and Tabangao refineries.

No comments: